Posted in justice, kuriteod, mõrv

Eesti uurimisorganid ilustavad oma pingutusi kurikamörva lahendamisel

Nagu kirjutab tänane Päevaleht, on kurikamörvar siiski ka uusi kuritegusid toime pannud, teda kahtlustatakse vägistamises.

Ôiguskaitseorganid ei taha seda eriti tunnistada kuid vöib üpris kindlalt oletada et just DNA viis kurjategija jälile.

Politsei töö möödunud ca 10 kuu jooksul ei ole andnud tulemusi, ja kuritegu lahenes tänu uue ohvri julgusele, nagu märgib Päevaleht, kes hoolimata kahtlustatava ähvardustest, tegi tema kohta kuriteoteate. DNA vôrdlus osutus nö ‘match’ks. Uurimisorganid selgelt vähendavad DNA olulisust mis on töenäoliselt kurieteo lahendamisel olnud tähtsaim töend, andes avalikkusele signaale nagu oleks just tubli politseitöö viinud kurjategija jälile.

Puru silma ajamiseks vöib pidada ka seda, kui uurimisorganid väidavad et kuriteo lahendamisele ei aidanud kaasa kellegi antud vihje, tänane Päevaleht väidab just vastupidist.

Seega oskas ka kahtlustatav oletada oma kinnipidamist, kommenteerides oma tegusid suhtlusportaalis ja esitades möni päev enne kinnipidamist töökohas lahkumisavalduse.Hämmastav et pea igapäev kuriteopaigast mööda jalutav mörtsukas ei tekitanud politsei mingeid küsimusi, samas näit küsitleti kuriteopaiga läheduses viibinuid ajakirjanikke.

Politsei enda pingutusi ja suutlikkust vöib seega hinnata peaaegu nullilähedasteks.
Appi tuli siin ilmselt et ônnelik juhus.Vöi siis lihtslat ühe kodaniku julgus.
Politseil aga ei ole julgust seda tunnistada.

Päevaleht

Posted in justice, kuriteod, mõrv

Kurikamôrvar tabatud?

Harju Maakohus vahistas reedel mehe, keda kahtlustatakse mullu novembris Snelli pargis toime pandud mõrvas. Arvatavaks môrvariks on 28 aastane Vjatseslav, kes on meedia andmetel oma seaotust kuriteoga tunnistanud.

Kuriteopaikimage

Möödunud aasta novembris peksis kurjategija kahte naist pesapallikurikaga Tallinnas, Snelli pargis, mille tulemusel üks ohvritest, 34 aastane meteroloog Krista Odakivi suri hiljem haiglas. Teine ohver, samuti naisterahvas sai kergemaid vigastusi.

Politseiuurijad jôudsid kurjategija jälile jälitustöö tulemusena, kuid politseile antud vihjed ei viinud kurjategija tabamiseni, kinnitas  Põhja Prefektuuri prefekt Elmar Vaher tänasel pressikonverentsil. Pole teada, kuidas politsei jôudis väidetava süüdlase tabamiseni, politsei ja prokuröri sônul on DNA tôendite hulgas olulisel kohal, kuid seda ei tasu üle tähtsustada.

Kindlasti on arvatava kurjategija tabamine peaaegu aasta hiljem paljudele üllatus. Kurjategija ei jôudnud ilmselt uusi kuritegusid korda saata, peale Snelli môrva, kuid hetkel ei ole küll pöhjust kahelda selles, et politsei töö ei ole vilja kandnud, kuigi ka ise olen uurimisse skeptiliselt suhtunud. blogi link

Miks vöttis kurjategija tabamine nii kaua aega? Hetkel on muidki küsimusi, kurjategijal ilmselt puudus seos oma ohvritega, ja kuriteo ajendiks peetakse eraelulisi probleeme. Mees olevat oma naisega hiljuti tülitsenud.

Maksmaalne karistus kuriteo eest on eluaegne vanglakaristus, Eestis ei ole nö eluaegsele ükski president armu andnud, seega tuleks ära istuda vähemalt 30 aastat, mis vaevalt küll kedagi kasvatab vöi muudab, kuid muudab samas raske kuriteo sooritanud isiku ühiskonnale ohutuks pikaks ajaks.

Loodetavasti saab juhtumi kohat lähiajal lisainfot, ise kavatsen sellel kindlasti silma peal hoida.

Postimees